German class, Belgian soccer game & Oktoberfest

Hey iedereen

Afgelopen week is weer een drukke week geweest. De jongens zijn naar school geweest zoals gewoonlijk en de jongste is maandag voor de eerste keer gaan schaatsen. Hij zag er zo schattig uit in zijn skipak!

Hannah logeert hier nog steeds en soms verandert ze ook weer in een klein kind en doen we lekker gek met de jongens.

Trampoline fun!

Trampoline fun!

Woensdagavond had ik een cluster meeting (meeting met alle andere au pairs in de buurt). Deze keer hadden we een man te gast die kwam praten over politiek in Amerika. Hij had het over de sluiting van de overheid, verkiezingen, … Wat mij verbaasde was dat België een van de enige landen is waar stemmen verplicht is.

Donderdagavond had ik mijn eerste Duitse les. We zijn maar met drie in de klas, dus het is bijna privéles. Ik vond het heel leuk! Het is wel duidelijk dat het heel wat makkelijker is om Duits te leren als je Nederlands als moedertaal hebt dan als je Engels als moedertaal hebt. En natuurlijk heb ik ook al wat Duits gehad in het middelbaar, dus dat maakt het allemaal ook iets makkelijker. Maar ik heb dus heel veel zin in de komende acht lessen!

Vrijdagmiddag heb ik naar de match van de Rode Duivels gekeken en goed gesupporterd natuurlijk! En ze hebben gewonnen, wat betekent dat we naar het WK in Brazilië gaan, jeeeeeeeej!

Watching Red Devils game on ESPN

Watching Red Devils game on ESPN

‘s Avonds ben ik lekker Japans gaan eten om het weekend goed te starten. Later moest ik op de jongens passen, want de ouders vierden hun huwelijksverjaardag.

Ook zaterdag heb ik op de jongens gepast, we zijn gaan zwemmen in Chelsea Piers, hebben Monster University koekjes gemaakt en ook een heel klein beetje Nederlands huiswerk…

Die avond zijn Hannah en ik gezellig nog iets gaan drinken in White Plains.

Zondag ben ik ‘s ochtends eerst naar yoga geweest en later naar Oktoberfest in White Plains, met bier en Duits eten. Een hele straat was afgesloten en het was enorm druk. Die avond heb ik het rustig gehouden en gewoon wat Netflix gekeken.

En maandag was het Columbus day, een feestdag en dus moest ik niet werken. Ik ben naar yoga en total body conditioning geweest en ‘s avonds met Hannah iets gaan eten en drinken in mijn favoriete plaats: Bartaco!

Bartaco

Bartaco

En toen zat het weekend er wel op!

Tot volgende week!

Kusjes

Laura

————————-

Hi everybody

Last week was a busy week again. The boys went the school as usual and the youngest one had his first ice skating class last Monday. He looked so cute in his ski outfit.

Hannah is still staying here and sometimes she also turns into a little child and then we act like crazy kids with the boys.

Trampoline fun!

Trampoline fun!

Wednesday evening I had a cluster meeting (meeting with other au pairs in the area). This time we had a speaker talking about American politics. He talked about the government shutdown, elections, … I was surprised to hear that Belgium is one of the only countries where voting is mandatory.

Thursday night I had my first German class. We’re only 3 people in the class, so it’s almost private lessons. I had so much fun. It’s clear that it’s easier to learn German when you have Dutch as a native language than if you have English as a native language. And of course I had some German in high school, which makes things easier. But I’m looking forward to the next eight classes!

Friday noon I watched the Belgian Red Devils soccer game and cheered them on! And they won, which means Belgium is going to the world cup in Brazil next year, jeeeeej!

Watching Red Devils game on ESPN

Watching Red Devils game on ESPN

In the evening I went for delicious Japans food to properly start the weekend. In the evening I had to watch the boys because the parents were celebrating their anniversary.

On Saturday I also watched the boys. We went swimming in Chelsea Piers, made Monster University cookies and also did some Dutch homework…

That night Hannah and I went for a drink in White Plains.

Sunday morning I went to yoga and in the afternoon to Oktoberfest in White Plains, with plenty German beer and food. They closed down the whole street and it was really busy. I had a nice, calm evening and just watched some Netflix.

And Monday was Columbus Day, a holiday, so I didn’t have to work. I went to yoga and total body conditioning and in the evening I took Hannah to my favorite place: Bartaco!

Bartaco

Bartaco

And then the weekend was finished again.

Until next week!

Kisses

Laura

2 thoughts on “German class, Belgian soccer game & Oktoberfest

  1. Hey Laura,

    Weer een leuke brief op je blog, je hebt je deze week weer goed bezig gehouden en wij vonden het plezant om te lezen. Succes met je Duitse lessen goed dat je al een beetje kent en dat je maar met drie bent je zult veel bijleren zo.

    Groetjes en een leuke volgende week.xxx

    Oma en peter.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: