Mama & Papa time

Hey iedereen

Hier ben ik eindelijk weer. Zijn sinds afgelopen vrijdag (10 januari) terug van de Bahamas.

Maar voor ik jullie daar alles over vertel ga ik eerst vertellen hoe mijn tijd met mama en papa is geweest…

Op zondag 15 december kwamen ze aan. Ik was natuurlijk goed op tijd op de luchthaven, maar twee uur nadat ze geland waren kwamen ze pas buiten. Snel naar huis gereden, want daar was een Kerst feestje voor de buurtbewoners. Na een leuke avond waren mama en papa natuurlijk doodop en zijn we allemaal goed op tijd gaan slapen.

Maandag hebben ze meteen kunnen genieten van de eerste New Yorkse sneeuw. We hebben er een rustig dagje van gemaakt, paar winkeltjes, kinderen te voet door de sneeuw gaan halen op school, …

Dinsdagavond zijn we allemaal samen gaan kijken naar de Tae Kwon Do van de twee oudste jongens, mama en papa vonden het leuk om eens te zien.

Woensdag had de jongste Tae Kwon Do dus zijn we daar ook nog eens gaan kijken. Nadien zijn mama en papa met mij meegekomen naar de Nederlandse school. Zo hebben ze ook een idee hoe die er uit ziet en wat we daar doen. We hebben die dag in de les Kerst stukjes gemaakt, dus konden alle extra handen wel gebruiken…

't Klokhuis

‘t Klokhuis

Donderdag was het een dagje stad! We zijn lekker gaan shoppen, naar de Kerstboom in Rockefeller gaan kijken, …

Rockefeller Center

Rockefeller Center

‘s Avonds was het tijd om te vieren dat mama en papa 25 jaar getrouwd zijn. Van de familie thuis hadden we tickets voor de Lion King op Broadway gekregen en Brian en ik hebben getrakteerd op een etentje voor de show. We zijn eerst gaan eten in het restaurant van Gordon Ramsey en daarna richting theater getrokken. Ik had de Lion King al gezien, maar heb nog eens echt genoten. Ook mama en papa hebben genoten, het is dan ook een fantastische show!

The Lion King @ Broadway

The Lion King @ Broadway

Vrijdag was het tijd voor meer shoppen. We zijn de hele dag gaan outlet shoppen, altijd leuk!

Zaterdag zijn we opnieuw naar de stad gegaan. ‘s Middags hadden we tickets voor een basketbal match van de New York Knicks in Madison Square Garden. Papa droomde al sinds hij een kleine jongen was van een NBA match en eindelijk is die droom voor hem werkelijkheid geworden. Hij was dan ook heel emotioneel toen hij het veld zag…

Knicks

Knicks

‘s Avonds was er nog een Kerst feestje bij Kasia en de familie waar zij voor werkt en ze hadden mij en mama en papa ook uitgenodigd. Zo hebben we nog een super gezellige avond gehad ook!

Zondag zijn we weer een dagje naar de stad gegaan, die dag was het opeens 20 graden Celsius in New York. Sommige mensen liepen zelfs rond in een t-shirt. Echt gek, de winter begint, maandag was het nog aan het sneeuwen en nu opeens weer heel warm. Maar dat voegt voor mij alleen maar toe aan de charme van New York…

We hebben van het mooie weer geprofiteerd om de Staten Island Ferry te nemen en te genieten van het uitzicht op Downtown Manhattan, het Vrijheidsbeeld en Ellis Island. Die avond hadden we tickets voor een ijshockey match van de New York Rangers, ook in Madison Square Garden. Ik vond het ook heel leuk om zo een match eens mee te maken!

Rangers!

Rangers!

Rangers!

Rangers!

Maandag was het de dag voor Kerst en zijn we gezellig gaan brunchen in de Bedford Post Inn, een hotel en restaurant waar Richard Gere eigenaar van is. Het was heel lekker, een mimosa, veggie burger en een stukje appeltaart, genieten! Nadien zijn we snel nog de laatste Kerst inkopen gaan doen.

Bedford Post Inn - The Barn

Bedford Post Inn – The Barn

Dinsdag was het tijd voor Kerstavond. Papa was ziek, dus die heeft veel gerust. We zijn ‘s avonds met de familie mee gegaan naar de kerk. Ze hadden een speciale mis voor kinderen en de kinderen mochten dan het kindje Jezus in de wieg gaan leggen.

Toen we weer thuis kwamen was de Kerstman geweest… De kinderen in Amerika geloven echt nog in de Kerstman, leuk om te zien hoe blij de kinderen waren met alle cadeautjes!

De volgende dag was het Kerstdag, ondertussen was ik ook ziek! Dus we hebben het de hele dag heel rustig aan gedaan en veel geslapen. Om 18 uur was het dan tijd voor het Kerstdiner, lekker eten en gezellig samen zijn!

Op tweede Kerstdag was het jammer genoeg al weer tijd om afscheid te nemen van mama en papa… Dit keer helemaal niet voor lang (want eind januari ben ik voor een weekje in België), dus er kwamen gelukkig geen traantjes bij kijken, wat normaal wel steeds het geval is!

De dag nadien ben ik de hele dag in de weer geweest met koffers maken, mijn koffer, de koffer van de jongens, … Want op zaterdag zouden we naar de Bahamas vertrekken!

Maar daarover meer in mijn volgende verslagje!

Kusjes

Laura

————————-

Hi everybody

Finally here I am again. We came back from the Bahamas last Friday (December 10th).

But before I tell you all about that, I’m first going to tell you about the time with my parents.

They arrived Sunday December 15th. Of course I was early at the airport, but they only came out two hours after they had landed. We drove home quickly, because there we had a Christmas party for people in the neighborhood. After a fun night my parents were exhausted and we all went to bed early.

Monday they were immediately able to enjoy some New York snow. We didn’t do a lot that day, a few stores, walked in the snow to pick up the boys, …

Tuesday nights we all went to watch the two oldest boys do Tae Kwon Do. My parents enjoyed watching them.

Wednesday the youngest one had Tae Kwon Do, so we went to watch him too. After that my parents came with us to Dutch school. They wanted to have an idea how it is and what we do there. That class we made some Christmas pieces, so we could use all the extra hands.

't Klokhuis

‘t Klokhuis

Thursday it was time for a day to the city! We went shopping and looked at the Rockefeller Christmas tree.

Rockefeller Center

Rockefeller Center

That evening we celebrated my parents’ 25th wedding anniversary. From the family at home we received tickets for the Lion King on Broadway and Brian and I offered them a dinner before the show. We went for dinner at Gordon Ramsey’s restaurant and then we went to the theater. I had already seen the Lion King, but I really enjoyed it again. My parents loved it too!

The Lion King @ Broadway

The Lion King @ Broadway

Friday it was time to shop a little more. We went to an outlet shopping center for a whole day of shopping!

Saturday we went to the city again. At noon we had tickets to see a basketball game of the New York Knicks in Madison Square Garden. My dad had been dreaming about seeing an NBA game since he was a little kid and his dream now came true. When he saw the field he was very emotional…

Knicks

Knicks

In the evening we were all invited for a Christmas party at Kasia and the family she works for. So we had a really nice evening too!

Sunday we went to the city again, that day it was all of a sudden 68 degrees Fahrenheit in New York. Some people were walking around in a t-shirt. Really crazy, winter starts, Monday there was still snow and now it was so warm. But for me that only adds to the charm of New York…

We took advantage of the nice weather to take the Staten Island Feryy and enjoy the views on Downtown Manhattan, the Statue of Liberty and Ellis Island. In the evening we had tickets to see an ice hockey game of the New York Rangers, also in Madison Square Garden.

Rangers!

Rangers!

Rangers!

Rangers!

Monday it was the day before Christmas and we went for lunch in Bedford Post Inn, a hotel and restaurant that is partly owned by Richard Gere. It was delicious, a mimosa, veggie burger and a slice of apple pie, mmm! Later we did the last Christmas shopping.

Bedford Post Inn - The Barn

Bedford Post Inn – The Barn

Tuesday was Christmas eve. My dad was sick, so he rested a lot. In the afternoon we went to church with the family, they had a special service for kids.

When we came home, Santa had come to our house… Children in America really believe in Santa, fun to see how excited they were to get their presents!

The next day was Christmas, but by then I was sick too! So we had a quiet day and slept a lot. At 6PM it was time for the Christmas dinner, good food and just being together…

The day after Christmas it was already time to say goodbye to my parents… But this time not for long, because in two weeks I’m in Belgium for a week!

The next day I made suitcases, my own, the boys’ suitcase, … Because Saturday we woud fly to the Bahamas!

 

But I’ll tell all about that in my next post!

Kisses

Laura

2 thoughts on “Mama & Papa time

  1. Hey meid,
    Wij hebben alweer enorm genoten van onze tijd samen! We tellen nu vol ongeduld af tot je effe naar huis komt! Love you and lots of kisses!!!!!

  2. Lieve Laura

    We denken wel dat je een leuke vakantie hebt gehad op de Bahamas .Je Kerst stukjes waren mooi die je met de kindjes gemaakt hebt. Ook hebben we op de foto een emotionele papa gezien ,normaal als je er zolang naar uitkijkt. Nu zijn we volop aan het aftellen naar 31 januari ,nog 15 dagen dus het kort af

    Dikke knuffels en xxx

    Oma en peter.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: