Birthday party, meditation, Matilda & more birthdays!

Hey iedereen

 

Ik ben de vorige keer gestopt bij 10 mei. Die dag ben ik naar de stad gegaan om mijn verjaardag nog maar is te vieren. Had heel veel vrienden uitgenodigd en eerst zijn we allemaal iets gaan drinken bij BXL Zoute, daarna zijn we lekker gaan eten bij Vegetarian’s Paradise 2 en later zijn we nog uitgegaan bij Wicked Willy’s.

Beer pong

Beer pong

Wicked Willy's

Wicked Willy’s

De dag nadien heb ik een beetje uitgeslapen, ben gaan lopen en heb geskypt met het thuisfront, want het was natuurlijk moederdag!

Op maandag avond had ik een cluster meeting met alle andere au pairs in de buurt. We hebben allemaal een ijsje gegeten, buiten gezeten en wat bijgepraat.

Woensdagavond ben ik voor de eerste keer gaan mediteren. Heb er de laatste tijd veel over gelezen en wilde het ook eens proberen. Ik vond het een heel leuke ervaring en ga er zeker mee verder!

Op vrijdagavond ben ik met enkele vriendinnen iets gaan eten bij Bartaco. Altijd lekker!

Bartaco

Bartaco

Zaterdag ben ik gaan lopen en daarna naar gentle yoga geweest. Gentle yoga is heel zachte yoga en is vooral veel stretchen. Perfect dus na mijn rondje lopen! In de namiddag was het tijd voor een verjaardagsfeestje. De middelste jongen hier in het gezin is jarig op 22 mei (hij wordt 7)en die dag was zijn feestje. Alle kinderen zijn gaan muurklimmen en hebben daarna pizza en cupcakes gegeten. Leuk feestje!

Op zondag heb ik hem voor zijn verjaardag meegenomen naar de stad. We zijn eerst naar de top van de Empire State Building gegaan, hij vond het super maar ook een beetje eng. Daarna zijn we gaan lunchen, naar de Disney Store, M&M store, Toys’R Us, … En om 15u was het tijd voor het hoogtepunt van de dag: Matilda op Broadway! Als Roald Dahl fan iets dat ik zeker gezien moet hebben. En het was super! We hebben allebei genoten.

On top of the Empire State Building

On top of the Empire State Building

Matilda on Broadway

Matilda on Broadway

Toen was het weer tijd voor een nieuwe week. Op woensdagavond had ik een etentje voor Rebecca’s verjaardag. Een andere vriendin had lekker gekookt en we hebben allemaal een gezellige avond gehad.

Birthday dinner

Birthday dinner

Donderdag was het dan de verjaardag van de middelste jongen! We zijn ‘s avonds allemaal samen gaan eten bij de Beach Club om zijn verjaardag te vieren. Hij heeft ook allemaal cupcakes mee naar school genomen en natuurlijk leuke cadeautjes gekregen. Een leuke dag voor hem!

Vrijdagavond ben ik met enkele vriendinnen Mexicaans gaan eten, altijd leuk om weer eens bij te praten. Lekker eten en leuk gezelschap, perfecte start van het weekend!

Harry's burrito

Harry’s burrito

Zaterdag ben ik naar de stad gegaan. Ben wat leuke tweedehands winkeltjes gaan doen en dan gaan lunchen met Shana, een meisje met wie ik gestudeerd heb en die nu voor vier maanden in New York woont. We zijn bij Beyond Sushi gaan eten, heerlijke sushi met alleen maar groenten erin.

Beyond Sushi

Beyond Sushi

Shana and me

Shana and me

In de namiddag had ik met Melanie afgesproken. We hebben eerst een hele tijd bij haar thuis geschuild, want het was heel erg beginnen regenen. Dan hebben we wat winkeltjes gedaan en later zijn we heerlijk gaan eten bij Sacred Chow. Een super leuke dag weer!

Zondag was een rustig dagje voor mij. Ben naar yoga geweest, wat gelezen, wandeling gaan maken met een vriendin, … En ‘s avonds met de familie mee naar de Beach Club voor een Memorial Day dinner. Het was prachtig weer, dus het was super om vlak aan het strand te zitten eten en te relaxen!

Sunny day

Sunny day

Maandag was het Memorial Day, dus een extra dagje weekend. Ben lekker gaan lopen, beetje gaan shoppen met Kasia en verder gewoon genoten van de rust!

Op woensdag en donderdag ging de jongste niet naar school, want hij was ziek. We hebben lekker samen thuis rondgehangen en gerust. Op vrijdag was hij veel beter en is hij weer naar school gegaan. Woensdagavond ben ik nog eens gaan mediteren, een beetje rustig worden in het midden van de week.

Donderdag was het Kasia’s verjaardag en dat hebben we vrijdagavond gevierd. Ik had een paar vriendinnen uitgenodigd bij mij thuis en we hebben lekker gegeten en gedronken, ik denk dat ze er echt van genoten heeft.

Over de rest van het weekend schrijf ik de volgende keer!

 

Kusjes

 

Laura

————————-

Hi everybody

 

Last time I wrote I stopped at May 10th. That day I went to the city to celebrate my birthday. I invited a lot of friends and first we went for drinks at BXL Zoute, then for dinner at Vegetarian’s Paradise 2 and later we went for more drinks at Wicked Willy’s.

Beer pong

Beer pong

Wicked Willy's

Wicked Willy’s

The day after I slept long, went for a run and skyped with my family at home, it was mother’s day after all!

Monday evening I had a cluster meeting with all the other au pairs in the neighborhood. We had ice cream, sat outside and did some catching up.

Wednesday night I did meditation for the first time. I read a lot about meditation lately and wanted to try it. I had a good first experience and certainly want to proceed with it.

Friday night I went for dinner at Bartaco with a couple of friends. Always fun!

Bartaco

Bartaco

Saturday I went for a run and then to gentle yoga. This is yoga with a lot of stretching, excellent after my run! In the afternoon it was time for a birthday party. The middle boy in the family had his birthday on May 22nd (he turned 7) and this Saturday was his party. All the children went rock climbing and after they had pizza and cupcakes. Fun party!

Sunday I took him to the city for his birthday. We first went to the top of the Empire State Building and he loved it but also found it a little scary. Afterwards we had some lunch, went to the Disney Store, M&M Store, Toys’R Us, … At 3pm it was time for the highlight of the day: Matilda on Broadway! As a Roald Dahl fan it’s a must see. And it was great, we both really enjoyed the show!

On top of the Empire State Building

On top of the Empire State Building

Matilda on Broadway

Matilda on Broadway

Then it was time for a new week. Wednesday night I had a dinner for Rebecca’s birthday. Another friend of ours made dinner and we had a great evening.

Birthday dinner

Birthday dinner

Thursday it was time for the birthday of the middle boy in the family! We all had dinner at the Beach Club to celebrate. He also took cupcakes to school and of course he received some nice presents. A fun day for him!

Friday night I went for Mexican food with some friends, always fun to catch up. Good food, good company, the perfect start of the weekend!

Harry's burrito

Harry’s burrito

On Saturday I went to the city. I checked out a couple thrift stores and then I went for lunch with Shana, a girl who I went to college with. She’s living in New York for four months now. We went for lunch at Beyond Sushi, delicious sushi, only made of vegetables.

Beyond Sushi

Beyond Sushi

Shana and me

Shana and me

In the afternoon I was meeting Melanie. It rained so bad that we first took shelter at her place. Then we did some shopping and we went for dinner at Sacred Chow. An amazing day again!

Sunday was a calm day for me. I went to yoga, read a book, went for a walk with a friend, … In the evening I went to the Beach Club with the family for a Memorial Day barbeque. The weather was amazing so it was so much fun to sit right next to the beach and relax.

Sunny day

Sunny day

Monday was Memorial Day so an extra day of weekend. I went for a run, did some shopping with Kasia and just enjoyed the day off.

Wednesday and Thursday the little boy didn’t go to school cause he was sick. We just relaxed and rested at home. On Friday he was much better and he went back to school.

Wednesday night I went for meditation, some relaxation in the middle of the week.

Thursday was Kasia’s birthday and we celebrated that on Friday night. I invited some friends to my place and we had dinner and drinks, I think she really enjoyed it.

 

I’ll tell you all about the rest of the weekend next time!

 

Kisses

 

Laura

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: